COWORKING SOCIAL AUZOLANGUNE

partekatutako lan-espazio komunitarioa

Latxan Txantreako Merkataritza eta Ostalaritza Elkarteak lagapen hitzarmen bat sinatu du Udalarekin, Alesbes kaleko 1. zenbakiko udal lokala erabiltzeko. Lokala hutsik dago 2019ko udaberrian Auzo Unitatea Salestarretara lekualdatu zenetik. Lagapena Corazones Happy gizarte arloko elkarteari (dibertsitate funtzionala duten pertsonekin aisialdi eta denbora librean lan egiten duena) eta Latxani egin zaie.

PARTEKATUTAKO LAN-ESPAZIO KOMUNITARIOA

Lagapena Auzolangune Coworking Soziala proiektua abian jartzeko egiten da. Coworking bat partekatutako lan-espazio bat da, ekintzaileei eta beren kabuz lan egiten dutenei zuzenduta. Auzolangunek termino soziala gehitzen du, gurea bestelako coworking bat izango delako, izaera komunitario nabarmenarekin. Coworking espazioaren erabiltzaileek erabilera partzialki ordaintzeko aukera izango dute, auzoko gizarte-proiektuei eskainitako lan-orduekin. Ordu horiek denboraren banku baten bidez kudeatuko dira, eta auzoaren gizarte-proiektuetarako eta dinamizazio ekonomikorako erabiliko dira.

Auzoan, auzotik eta auzorako

Proiektuaren izenak, Auzolangune, auzo , auzolana, lana eta gune terminoekin jolasten du. Auzo-langune auzoan lan egiteko gunea litzateke, eta Auzolan-gunea, komunitate-lanerako gunea.

Elkarlanerako

Elkarlanerako gunea izango da, ezagutzak, esperientziak, kontaktuak eta baliabideak partekatzeko, auzoa proiektu sozialen bidez eta jarduera ekonomikoa dinamizatuz biziberritzeko helburuarekin. Coworking-ak bere proiektuak bultzatu nahi ditu, eta, aldi berean, auzoko gizarte-kolektiboen eskura jarriko ditu baliabide profesionalak (lanorduak) erabiltzaileen denbora-bankuko orduen bidez.

dinamizazio ekonomikoa eta laguntza

Proiektuak erreferentzia izan nahi du auzoaren dinamizazio ekonomikoan, ekintzaileei lagunduz, erretiroagatiko negozio-eskualdaketak erraztuz, auzoko merkataritza eta ostalaritza suspertzeko ekintza berritzaileak bultzatuz, etab.

Espazioaren erabiltzaile izan edo proiektuarekin kolaboratu nahi dutenek info@latxan.info helbidera idatzi dezakete.

Herramientas Accesibilidad